Oppmeldt i San Marino Juury -//--- nettsiden er nedprioritert av selskapet siden 2022 og er sanksjonert ned assets --//-- Section Signed Negative Asset /: --///--- dette er stengt pågrunn av market innhability :/ nobody allowed invest {closure} ---- vi har ikke kunder mere for dette {stengelse} ---/-;: vi blir annerledes rotert inn mot konkurs 0 class --/-/--- assets er deliberate markert som en assets duplicat til større og viktigere drifts navn. -----//--- vi har endret navn for tjenesten til penere konsentrert aktivitet og dyrker profesjonell forhold -/--/-- det er ikke mere hold i driften og prioriteres over i AuctionJs.org andels selskaper